0963 63 60 66

9 January, 2020
Hội thảo tổng kết dự án “ Đánh giá hài lòng khách hàng sử dụng điện năm 2019” của EVNHANOI

Hội thảo tổng kết dự án “ Đánh giá hài lòng khách hàng sử dụng điện năm 2019” của EVNHANOI

Vào ngày 9/1/2020, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) đã diễn ra buổi hội thảo tổng […]
31 December, 2019
Kick off dự án Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc cho VIKD

Kick off dự án Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc cho VIKD

Ngày 30 tháng 12 năm 2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera đã chính thức khởi […]
30 December, 2019

Xây dựng Hệ thống quản trị chiến lược theo phương pháp BSC-KPI cho PACIFIC

Ngày 27 tháng 12 năm 2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương (PAC) đã diễn […]
25 December, 2019
Hội thảo Tổng kết Dự án Tư vấn Chiến lược và Nhân sự cho Vinphaco

Hội thảo Tổng kết Dự án Tư vấn Chiến lược và hệ thống quản lý nhân sự cho Vinphaco

Ngày 25/12/2019, Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc (Vinphaco) và Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD đã tổ chức Hội thảo Tổng kết […]
24 November, 2019
Tái cấu trúc ngành VLXD cho Hòa Bình Minh

Kick–off dự án Tái cấu trúc nhân sự cho Hòa Bình Minh

Ngày 18 tháng 11 năm 2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Tổng Công ty Hòa Bình Minh đã chính thức khởi động dự án “Tái cấu trúc […]