0963 63 60 66

27 May, 2020
Trung tâm CSKH EVN NPC

Trung tâm CSKH ngành Điện “đông khách”: Kết quả đáng mừng từ công tác DVKH

Lượng khách hàng kết nối tới các Trung tâm CSKH của EVN tăng theo cấp số nhân. Hoạt động của các trung tâm này vì thế […]
5 May, 2020
Nghiên cứu & xây dựng chiến lược kinh doanh cho thị trường trái cây tươi nhập khẩu

Nghiên cứu & xây dựng chiến lược kinh doanh cho thị trường trái cây tươi nhập khẩu

Hiện trạng khách hàng Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ Hồng Tín Mục tiêu: Nghiên cứu thị trường trái cây […]
5 May, 2020
Trả lương 3P trong doanh nghiệp nhà nước như thế nào?

Trả lương 3P trong doanh nghiệp nhà nước như thế nào?

Trả lương 3P là phương pháp trả lương mới đang được nhiều doanh nghiệp áp dụng vì tính công bằng và tạo động lực cao cho […]
22 April, 2020
Quy mô thị trường

Đo lường quy mô thị trường như thế nào?

Cho dù doanh nghiệp của bạn đang tấn công vào thị trường mới, mở rộng kinh doanh hay cho ra mắt sản phẩm mới, điều quan […]
21 April, 2020
Nghiên cứu thị trường

Báo cáo Thị trường Thương mại điện tử Việt nam, Quý 1 – 2020

Báo cáo cung cấp bức tranh tổng quan về Thị trường Thương mại điện tử Việt nam, Quý 1 – 2020 – trong bối cảnh các […]