0963 63 60 66

7 July, 2020
Học online (học trực tuyến) - nên hay không nên?

Học online (học trực tuyến) – nên hay không nên?

Công nghệ 4.0 phát triển, việc học online đang dần trở nên phổ biến hơn trong xã hội. Không chỉ trong trường học, bất kỳ tổ […]
29 June, 2020
Luật lao động và những vấn đề liên quan

Luật lao động và những vấn đề liên quan

Luật lao động bao gồm tổng thể các quy định của pháp luật nhằm điều chỉnh những quan hệ lao động giữa người lao động làm […]
22 June, 2020
4 bước xây dựng chương trình đào tạo hiệu quả

4 bước xây dựng chương trình đào tạo hiệu quả

Đào tạo và phát triển nhân sự là công việc cấp thiết của mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là giai đoạn chuyển giao giữa các thế […]
18 June, 2020
Top 20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2019

Top 20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2019

Mỗi năm, bảng tổng hợp các thương hiệu giá trị nhất thế giới luôn được công bố như một sự công nhận các nỗ lực của […]
15 June, 2020
Top 3 lợi ích và 4 tips hữu dụng trong kiểm tra online tại công ty

Top 3 lợi ích và 4 tips hữu dụng trong kiểm tra online tại công ty

Bạn đang tìm cách để đo lường sự hiệu quả của việc học tập tại doanh nghiệp? Bạn muốn tạo cho nhân viên cơ hội để […]