0963 63 60 66

7 March, 2019
CS

Làm thế nào đề nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng (Kỳ 3)

Làm thế nào để nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng Khách hàng thường bày tỏ sự hài lòng của họ bằng nhiều cách. Khi […]
7 March, 2019
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng

Làm thế nào để khảo sát sự hài lòng của khách hàng (Kỳ 2)

Cần đánh giá điều gì? Khi khảo sát sự hài lòng của khách hàng, chúng ta tìm kiếm những quan điểm từ những câu trả lời […]
7 March, 2019
CS

Sự hài lòng của khách hàng: 5 bước khảo sát hiệu quả (Kỳ 4)

Làm thế nào để sử dụng các cuộc khảo sát sự hài lòng của khách hàng hiệu quả nhất? Không có công ty nào có thể […]
7 March, 2019
6 phương pháp nghiên cứu thị trường cơ bản

6 phương pháp nghiên cứu thị trường cơ bản

Có rất nhiều cách thức để tiến hành nghiên cứu thị trường, trong đó doanh nghiệp thường lựa chọn một hoặc nhiều hơn một trong năm phương […]
7 March, 2019
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng

Làm thế nào để đánh giá sự hài lòng của khách hàng (Kỳ 1)

Doanh nghiệp luôn cố gắng để đáp ứng khách hàng. Khách hàng hài lòng thường sẽ quay lại và mua nhiều hơn, họ nói với người […]