0963 63 60 66

3 January, 2019
Đánh giá sự hài lòng khách hàng - Đà nẵng PC

OCD công bố báo cáo đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dung điện tại Đà nẵng, 2018

Sau quá trình khảo sát, thu thập thông tin về mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện, ngày 28/12 tại PC Đà Nẵng, […]
21 June, 2018
Market Research

Khảo sát thị trường – Làm thế nào để xây dựng kế hoạch khảo sát hiệu quả?

Khi khảo sát thị trường, doanh nghiệp (DN) cần đặc biệt coi trọng những yếu tố nào? Làm thế nào để xây dựng một kế hoạch […]