0963 63 60 66

7 March, 2019
CS

Sự hài lòng của khách hàng: 5 bước khảo sát hiệu quả (Kỳ 4)

Làm thế nào để sử dụng các cuộc khảo sát sự hài lòng của khách hàng hiệu quả nhất? Không có công ty nào có thể […]
7 March, 2019
Các phương pháp nghiên cứu thị trường cơ bản

6 phương pháp nghiên cứu thị trường cơ bản

Có rất nhiều cách thức để tiến hành nghiên cứu thị trường, trong đó doanh nghiệp thường lựa chọn một hoặc nhiều hơn một trong năm phương […]
7 March, 2019
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng

Làm thế nào để đánh giá sự hài lòng của khách hàng (Kỳ 1)

Doanh nghiệp luôn cố gắng để đáp ứng khách hàng. Khách hàng hài lòng thường sẽ quay lại và mua nhiều hơn, họ nói với người […]
3 January, 2019
Đánh giá sự hài lòng khách hàng - Đà nẵng PC

OCD công bố báo cáo đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dung điện tại Đà nẵng, 2018

Sau quá trình khảo sát, thu thập thông tin về mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện, ngày 28/12 tại PC Đà Nẵng, […]
21 June, 2018
Market Research

Khảo sát thị trường – Làm thế nào để xây dựng kế hoạch khảo sát hiệu quả?

Khi khảo sát thị trường, doanh nghiệp (DN) cần đặc biệt coi trọng những yếu tố nào? Làm thế nào để xây dựng một kế hoạch […]