0963 63 60 66

Vove Duc

28 October, 2019
Chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp

COACHING: “HỆ THỐNG QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP”

Vào thứ bảy ngày 26/10/2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty Giải pháp Công nghệ OOC đã tham gia buổi Coaching: “Hệ […]