0963 63 60 66

ooc intern

31 March, 2020
Xu hướng ngành 5 năm tới tại Việt Nam

Top 5 xu hướng ngành phổ biến trong 5 năm tới tại Việt Nam

Bước sang năm 2020, dù thế giới đang phải đối mặt với nhiều rủi ro về căng thẳng thương mại, thiên tai, dịch bệnh. Nền kinh […]
30 March, 2020
Quản trị chiến lược - Triển khai chiến lược bằng BSC

Triển khai chiến lược và quản lý hiệu suất theo phương pháp Bảng điểm cân bằng BSC

Mục tiêu của khóa học Khóa đào tạo Triển khai chiến lược và quản lý hiệu suất theo phương pháp Bảng điểm cân bằng BSC (Balanced […]
30 March, 2020
Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức

Quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Mục tiêu khóa học Quản lý Nguồn nhân lực là một mảng chức năng quan trọng của doanh nghiệp. Khóa học này cung cấp những kiến […]
30 March, 2020
Xây dựng kế hoạch kinh doanh

Khóa học Xây dựng kế hoạch kinh doanh

Xây dựng kế hoạch kinh doanh là xây dựng kế hoạch mô tả quá trình kinh doanh của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian. Nó đánh giá việc kinh doanh đã có kết […]
29 March, 2020
Khóa học: Xây dựng và quản lý hệ thống đãi ngộ

Khóa học Xây dựng và quản lý hệ thống đãi ngộ

Xây dựng một hệ thống đãi ngộ công bằng, hiệu quả đang là yêu cầu cấp thiết của mọi doanh nghiệp,  có tác động lớn tới hiệu […]