0963 63 60 66

ooc intern

24 July, 2014
Kinh nghiệm triển khai e-Learning ở Trường đào tạo cán bộ BIDV

Kinh nghiệm triển khai e-Learning ở Trường đào tạo cán bộ BIDV

Từ năm 2009, Trung tâm đào tạo (nay là Trường Đào tạo cán bộ BIDV) đã rất quan tâm nghiên cứu để ứng dụng phương thức […]
7 May, 2014

OCD thăm và làm việc tại Đại học Illinois và Mạng lưới đào tạo trực tuyến Illinois (ION)

Sau khi trở thành đối tác quốc tế của Mạng lưới đào tạo trực tuyến Illinois: http://ww.ion.uillinois.edu (Illlinois Online Network) vào tháng 1/2009, OCD hiện đang có […]
//]]>