0963 63 60 66

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 22/2019

Hệ thống lương 3P - OCD khởi động động Đề án cải cách tiền lương của Đài THVN
Khởi động đề án cải cách tiền lương của Đài THVN
29 May, 2019
Góc khuất sau cuộc chiến giữa Mỹ và gã khủng lồ công nghệ Huawei (phần 1)
Góc khuất sau cuộc chiến giữa Mỹ và gã khủng lồ công nghệ Huawei (phần 1)
31 May, 2019
Show all
Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 22/2019

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 22/2019

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 22/2019

Trong số này:

💥 Sự thay đổi tất yếu của quản trị nguồn nhân lực trong CMCN 4.0 Kỳ 2: Các xu hướng kinh tế làm thay đổi phương thức quản trị nguồn nhân lực và ảnh hưởng của thế hệ Z. | Nguyễn Thị Nam Phương, Tư vấn trưởng, OCD Management Consulting
💥 Xu hướng quản trị nhân lực trong thời kỳ CMCN 4.0.
💥 Dịch vụ khách hàng: Con người, Quy trình hay Công nghệ | Tăng Văn Khánh CEO, OCD Management Consulting.

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 22/2019

//]]>