0963 63 60 66

Công ty Tư vấn Quản lý OCD (OCD Management Consulting Co) là một trong những công ty tư vấn quản lý hàng đầu Việt Nam với tính chuyên nghiệp, thực tiễn và chất lượng cao.

Trong những năm qua, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã thực hiện thành công nhiều dự án nghiên cứu thị trường, tư vấn chiến lược, tư vấn tái cơ cấu, tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chuyên nghiệp và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý cho nhiều tổ chức và doanh nghiệp tại Việt nam.

OCD qua các con số

Công ty Tư vấn Quản lý OCD tự hào có một đội ngũ chuyên gia tư vấn và giảng viên được đào tạo bài bản về quản trị doanh nghiệp, có bằng cấp quốc tế, đã học tập và làm việc ở nước ngoài, nắm giữ các vị trí quản lý cấp cao ở các doanh nghiệp đồng thời có nhiều kinh nghiệm khởi xướng và triển khai các dự án tư vấn xây dựng chiến lược phát triển và hệ thống quản lý doanh nghiệp hiện đại, các chương trình đào tạo cán bộ quản lý theo hướng kết hợp giữa kiến thức quản lý quốc tế với kinh nghiệm địa phương.

Tầm nhìn

Công ty Tư vấn Quản lý OCD trở thành lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp về dịch vụ tư vấn và đào tạo quản lý mang tính ứng dụng ở Việt nam và khu vực.

Sứ mệnh

Công ty Tư vấn Quản lý OCD hoạt động nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển bền vững thông qua dịch vụ tư vấn và đào tạo quản lý có chất lượng và tính thực tiễn cao trong 3 lĩnh vực: Nghiên cứu thị trường, Tư vấn Chiến lược Hệ thống Quản lý và Xây dựng năng lực, với đội ngũ tâm huyết và trách nhiệm cao.

Năm 2018, Công ty Tư vấn Quản lý OCD thành lập Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC với mong muốn giúp các doanh nghiệp có một hệ thống phần mềm quản lý phù hợp với những nguyên tắc quản lý đã được xây dựng trong các dự án tư vấn.

Thông tin chính thức về Công ty Tư vấn Quản lý OCD được cập nhật tại website: https://ocd.vn hoặc http://consulting.ocd.vn

Thông tin cập nhật bên lề về Công ty Tư vấn Quản lý OCD vui lòng truy cập: http://facebook.com/OCDConsulting