0963 63 60 66

ThS. Đậu Thúy Hà

Tang Van Khanh
TS. Tăng Văn Khánh
25 February, 2019
Nguyen Thi Nam Phuong
ThS. Nguyễn Thị Nam Phương
26 February, 2019

Bà Đậu Thuý Hà là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT. Bà Hà có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh doanh và quản lý dịch vụ khách hàng tại các công ty đa quốc gia như Daewoo Corporation, Hewlett-Packard, kinh nghiệm tư vấn quản lý, thành lập và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt trong ngành dịch vụ tài chính.
Trong 6 năm làm việc tại Hewlett-Packard Việt Nam (1996-2002), bà Hà đã góp phần xây dựng Bộ phận dịch vụ khách hàng của công ty với mức tăng trưởng doanh số trung bình 40%/năm, giúp Bộ phận này đạt chứng chỉ ISO 9000 về quản lý chất lượng dịch vụ và phát triển hệ thống 20 Nhà cung cấp dịch vụ uỷ quyền của HP tại Việt Nam. Năm 2006-2007 bà Hà tham gia phát triển đội ngũ ban đầu cho Công ty chứng khoán VNDirect và tư vấn chiến lược tăng trưởng cho một số công ty khác như Công ty đào tạo đầu tư DoBF, Công ty dịch vụ bảo vệ Đại An, Trường Trung cấp Đa ngành Vạn Xuân, Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Sắc Ký Hải Đăng (EDC-HD). Trước khi tham gia sáng lập Công ty Tư vấn Quản lý OCD, bà Hà có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh doanh và quản lý dịch vụ khách hàng tại các công ty đa quốc gia như Daewoo Corporation và Hewlett-Packard.