0963 63 60 66

12 July, 2019
Hồ sơ năng lực nhân viên

Thiết kế và sử dụng khung năng lực trong quản trị nhân sự

Mục tiêu khoá học Khóa học được thiết kế nhằm giúp học viên có được cái nhìn tổng quát về xây dựng khung năng lực của doanh […]
26 June, 2019
Quản lý nguồn nhân lực

Khóa học Quản lý Nguồn nhân lực

Mục tiêu Khoá học Quản lý Nguồn nhân lực này được thiết kế cho các cán bộ quản lý trực tiếp và cán bộ quản trị […]
26 June, 2019
Khóa học miniMBA

Khóa học MiniMBA thiết kế riêng cho doanh nghiệp

Bạn muốn Trang bị cho bản thân nền tảng kiến thức và kỹ năng quản trị doanh nghiệp vững chắc và ứng dụng tốt cho công […]
26 June, 2019
Kỹ năng quản lý thời gian

Kỹ năng quản lý thời gian

Mục tiêu khóa học Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ có khả năng: Áp dụng các công cụ quản lý thời gian Áp […]
26 June, 2019
Kỹ năng giám sát hiệu quả

Kỹ năng giám sát hiệu quả

Mục tiêu khóa đào tạo Kỹ năng giám sát hiệu quả Khoá học “Phát triển kỹ năng giám sát hiệu quả” sẽ trang bị cho học […]