0963 63 60 66

Các Khóa học Kỹ năng Quản lý

28 March, 2020
Khóa học: Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo

Khóa học Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo

Mục tiêu của khóa học Mục tiêu bao trùm của khóa học Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực […]
27 March, 2020
Khóa học Quản lý sự thay đổi

Khóa học Quản lý sự thay đổi

Quản lý sự thay đổi là quá trình cải tổ các hoạt động trong doanh nghiệp một cách chủ động, nhằm mục đích tạo sự cạnh […]
27 March, 2020
Khóa học Kỹ năng giải quyết xung đột

Khóa học Kỹ năng giải quyết xung đột

Mục tiêu khóa học  Sau khi kết thúc khoá học Kỹ năng giải quyết xung đột, các học viên sẽ có khả năng: •    Tìm ra […]
26 March, 2020
Khóa học Kỹ năng giao tiếp với khách hàng

Khóa học Kỹ năng giao tiếp với khách hàng

Mục tiêu khóa học  Sau khi kết thúc khóa học Kỹ năng giao tiếp với khách hàng, học viên có khả năng: Mô tả được vai […]
26 March, 2020
Khóa học Kỹ năng giải quyết vấn đề và giải quyết mâu thuẫn

Khóa học Kỹ năng giải quyết vấn đề

Mục tiêu khóa học  Sau khi kết thúc khoá học Kỹ năng giải quyết vấn đề, các học viên sẽ có khả năng: •    Thực hành […]