0963 63 60 66

Các khóa học về Quản lý Tài chính trong doanh nghiệp

23 June, 2020
Khóa đào tạo quản trị tài chính thực hành

Quản trị tài chính – sách lược cho sự tồn tại của doanh nghiệp

Quản trị tài chính – một trong những chức năng cơ bản của quản trị doanh nghiệp Từ lâu, quản trị tài chính là một trong […]
23 March, 2020
Khóa học Quản trị tài chính cho nhà quản lý

Khóa học Quản trị tài chính cho nhà quản lý

Mục tiêu khóa học  Khóa học Quản trị tài chính cho nhà quản lý cập nhật các kiến thức về Quản trị Tài chính, tăng cường kỹ […]
//]]>