0963 63 60 66

Các khóa học về Quản trị doanh nghiệp cấp cao – Quản trị chiến lược, kế hoạch kinh doanh.

12 May, 2020
Khóa học Phân tích dữ liệu kinh doanh - DATA ANALYSIS

Khóa học Phân tích dữ liệu kinh doanh – ngành học quyến rũ nhất thế kỷ 21

Phân tích dữ liệu – công cụ hữu ích hỗ trợ công ty đạt được mục tiêu trong kinh doanh. Phân tích dữ liệu là một […]
30 March, 2020
Quản trị chiến lược - Triển khai chiến lược bằng BSC

Triển khai chiến lược theo phương pháp Bảng điểm cân bằng BSC

Mục tiêu của khóa học Khóa đào tạo Triển khai chiến lược theo phương pháp Bảng điểm cân bằng BSC (Balanced Scorecard) hướng tới mục tiêu: […]
30 March, 2020
Xây dựng kế hoạch kinh doanh

Khóa học Xây dựng kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch Kinh doanh là một công cụ quan trọng đề nhà điều hành doanh nghiệp dẫn dắt doanh nghiệp đến các mục tiêu cần đạt […]
28 March, 2020
Corporate Culture

Khóa học Phát triển văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là 1 trong 7 yếu tố quan trọng trong mô hình 7S của McKensey: Chiến lược, Cấu trúc, Hệ thống, Phong cách, […]
28 March, 2020
Quản trị Công ty: chìa khóa thành công của công ty đại chúng, công ty niêm yết

Quản trị Công ty: chìa khóa thành công của công ty đại chúng, công ty niêm yết

Mục tiêu khóa đào tạo Khóa học Quản trị Công ty: chìa khóa thành công của công ty đại chúng, công ty niêm yết cung cấp cho […]
//]]>