0963 63 60 66

ThS. Đinh Phương Lý

Trần Ngọc Vân
Bà Trần Ngọc Vân
25 February, 2019
Phan Thi Ngoc Cam
Bà Phan Thị Ngọc Cẩm
25 February, 2019
Show all
Đinh Phương Lý

Đinh Phương Lý

Bà Đinh Phương Lý là Chuyên gia Tư vấn Quản lý cao cấp của OCD. Bà Lý có hơn 15 năm kinh nghiệm về quản trị nhân sự chiến lược, đào tạo và phát triển nhân tài và đã từng đảm nhận tại nhiều vị trí quản lý cấp cao trong doanh nghiệp như Giám đốc Nhân sự  Đào tạo Văn phòng tổng (Head office) và Giám đốc nhân sự đào tạo chuỗi khách sạn cao cấp (Luxury) Công ty Vinpearl; Giám đốc đào tạo kiêm Trưởng phòng thiết kế hệ thống và quản lý đào tạo Tập đoàn Vingroup; Giám đốc Nhân sự Công ty Ariston Thermo Việt Nam;

Bà Lý là người trực tiếp phụ trách xây dựng hệ thống chính sách nhân sự và tái cấu trúc cơ cấu tổ chức nhiều công ty như Vinpearl, Ariston, JPK (Hanoi) và tư vấn tái cấu trúc, đào tạo cho nhiều công ty sản xuất, thương mại dịch vụ khác. Ở cương vị Giám đốc đào tạo kiêm Trưởng phòng Thiết kế hệ thống và quản lý đào tạo Tập đoàn Vingroup, bà đã tham gia các  đào tạo về Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo, thiết kế các chương trình đào tạo Cán bộ lãnh đạo và quản lý cấp cao theo tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng chiến lược đào tạo, quy chế đào tạo áp dụng cho toàn bộ các công ty con trong Tập đoàn, phối hợp với tư vấn nước ngoài như E&Y và SAP xây dựng và phát triển hệ thống phần mềm nhân sự – quản lý đào tạo mới cho Vingroup.

Bà Lý điều phối viên và chuyên gia tư vấn thực hiện các dự án tái cấu trúc, xây dựng hệ thống quản lý và đào tạo cho nhiều khách hàng như VPIC1,Transerco, Vinphaco, BFC, VTV, TACO, ICO Group, Yusen Logistics, SATO Vietnam…

Bà Lý có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) từ Đại học Latrobe– Úc, chứng chỉ Huấn luyện viên từ Liên đoàn Khai vấn Quốc tế (ICF).