0963 63 60 66

26 February, 2019
Nguyen Thi Nam Phuong

ThS. Nguyễn Thị Nam Phương

Bà Nguyễn Thị Nam Phương là sáng lập viên và Tư vấn trưởng của Công ty Tư vấn Quản lý OCD, đồng sáng lập Công ty […]
25 February, 2019
Dau Thuy Ha

ThS. Đậu Thúy Hà

Bà Đậu Thuý Hà là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP Đào tạo Quản lý […]
25 February, 2019
Tang Van Khanh

TS. Tăng Văn Khánh

TS. Tăng Văn Khánh là Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Quản lý OCD đồng thời là thành viên sáng lập Công ty Giải pháp […]
25 February, 2019
Hoang Thi Thuy Nga

TS. Hoàng Thị Thúy Nga

Bà Hoàng Thị Thúy Nga là Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh của Công ty Tư vấn Quản lý OCD, đồng thời là Chuyên gia Tư […]
25 February, 2019
Vu Thi Thanh Hang

ThS. Vũ Thị Thanh Hằng

Bà Vũ Thị Thanh Hằng là Giám đốc Điều hành, đồng thời là một trong những sáng lập viên của Công ty CP Giải pháp Công […]