0963 63 60 66

Bài trình bày

Các bài trình bày của OCD/OOC tại các hội thảo.

7 Tháng Sáu, 2019

Bài trình bày 03 – Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất – Phần 2

Bài trình bày 03 – Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất – Phần 2 Người trình bày: Hà Duy Thiện, Giám đốc CNTT, Tập […]
3 Tháng Sáu, 2019
Chuyển đổi số trong QTNS và điều hành

Bài trình bày 04 – Chuyển đổi số trong quản lý nhân sự và điều hành

Bài trình bày 04 – Chuyển đổi số trong quản lý nhân sự và điều hành Người trình bày: Tăng Văn Khánh, Tổng Giám đốc OCD, […]
3 Tháng Sáu, 2019

Bài trình bày 03 – Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất – Phần 1

Bài trình bày 03 – Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất – Phần 1 Người trình bày: Hà Duy Thiện, Giám đốc CNTT, Tập […]
3 Tháng Sáu, 2019
Chuyển đổi số trong marketing

Bài trình bày 02 – Chuyển đổi số trong marketing

Bài trình bày 02 – Chuyển đổi số trong marketing Người trình bày: Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch Conera  
3 Tháng Sáu, 2019
Chuyển đổi số trong CMCN 4.0

Bài trình bày 01 – Các xu hướng công nghệ

Bài trình bày 01 – Chuyển đổi số Người trình bày: Đinh Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Công ty CP Tài chính thế hệ mới FinanceX […]