0963 63 60 66

Bài trình bày

Các bài trình bày của OCD/OOC tại các hội thảo.

21 April, 2020
Bức tranh về thị trường thương mại điện tử năm 2020

Bức tranh về thị trường thương mại điện tử năm 2020

Công ty Tư vấn Quản lý OCD thực hiện bản báo cáo thị trường Thương mại Điện tử Việt Nam dựa trên các nguồn :  UKABC, […]
7 June, 2019

Bài trình bày 03 – Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất – Phần 2

Bài trình bày 03 – Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất – Phần 2 Người trình bày: Hà Duy Thiện, Giám đốc CNTT, Tập […]
3 June, 2019
Chuyển đổi số trong QTNS và điều hành

Bài trình bày 04 – Chuyển đổi số trong quản lý nhân sự và điều hành

Bài trình bày 04 – Chuyển đổi số trong quản lý nhân sự và điều hành Người trình bày: Tăng Văn Khánh, Tổng Giám đốc OCD, […]
3 June, 2019

Bài trình bày 03 – Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất – Phần 1

Bài trình bày 03 – Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất – Phần 1 Người trình bày: Hà Duy Thiện, Giám đốc CNTT, Tập […]
3 June, 2019
Chuyển đổi số trong marketing

Bài trình bày 02 – Chuyển đổi số trong marketing

Bài trình bày 02 – Chuyển đổi số trong marketing Người trình bày: Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch Conera  
//]]>