Bài trình bày 03 – Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất – Phần 2

Bài trình bày 03 - Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất - Phần 2 Người trình bày: Hà Duy Thiện, Giám đốc CNTT, Tập đoàn Hoya   ...
Version
Total Files1
File Size1.52 MB
Create Date7 June, 2019
Last Updated8 June, 2019
Download