0963 63 60 66

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi số 21/2019

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi số 18
Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi số 18, 2007
5 Tháng Sáu, 2017
CMCN 4.0 và ảnh hưởng tới Quản trị nguồn nhân lực
Tham luận Xu hướng Quản trị Nhân lực 4.0 và khuyến nghị đối với doanh nghiệp
25 Tháng Tư, 2019
Show all
Ban tin 21 644x372

Ban tin 21 644x372

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi số 21/2019

Version
Download 93
Total Views 222
Stock
File Size 3.27 MB
File Type pdf
Create Date 10 Tháng Tư, 2019
Last Updated 5 Tháng Sáu, 2019
Download

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi số 21/2019