0963 63 60 66

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 22/2019

CMCN 4.0 và ảnh hưởng tới Quản trị nguồn nhân lực
Tham luận Xu hướng Quản trị Nhân lực 4.0 và khuyến nghị đối với doanh nghiệp
25 April, 2019
OCD Company Profile
Statement of Qualification V04, 2019 of OCD Management Consulting Co.
8 May, 2019
Show all
Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi số 22

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi số 22

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 22/2019

Version
Download 69
Total Views 132
Stock
File Size 4.95 MB
File Type pdf
Create Date 8 May, 2019
Last Updated 5 June, 2019
Download

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 22/2019