0963 63 60 66

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 22/2019

CMCN 4.0 và ảnh hưởng tới Quản trị nguồn nhân lực
Tham luận Xu hướng Quản trị Nhân lực 4.0 và khuyến nghị đối với doanh nghiệp
25 Tháng Tư, 2019
OCD Company Profile
Statement of Qualification V04, 2019 of OCD Management Consulting Co.
8 Tháng Năm, 2019
Show all
Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi số 22

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi số 22

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 22/2019

Version
Download 58
Total Views 99
Stock
File Size 4.95 MB
File Type pdf
Create Date 8 Tháng Năm, 2019
Last Updated 5 Tháng Sáu, 2019
Download

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 22/2019