0963 63 60 66

Bài trình bày 04 – Chuyển đổi số trong quản lý nhân sự và điều hành

Bài trình bày 03 – Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất – Phần 1
3 June, 2019
Bài trình bày 03 – Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất – Phần 2
7 June, 2019
Show all
Chuyển đổi số trong QTNS và điều hành

Chuyển đổi số trong QTNS và điều hành

Chuyển đổi số trong QTNS và điều hành
  • Version
  • Download 87
  • File Size 1.58 MB
  • File Count 1
  • Create Date 3 June, 2019
  • Last Updated 7 June, 2019

Bài trình bày 04 - Chuyển đổi số trong quản lý nhân sự và điều hành

Bài trình bày 04 - Chuyển đổi số trong quản lý nhân sự và điều hành

Người trình bày: Tăng Văn Khánh, Tổng Giám đốc OCD, Chủ tịch Công ty Giải pháp Công nghệ OOC

 

//]]>