Bài trình bày 04 – Chuyển đổi số trong quản lý nhân sự và điều hành

Bài trình bày 04 - Chuyển đổi số trong quản lý nhân sự và điều hành Người trình bày: Tăng Văn Khánh, Tổng Giám đốc OCD, Chủ tịch Công ty Giải pháp Công nghệ...
Version
Total Files1
File Size1.58 MB
Create Date3 June, 2019
Last Updated7 June, 2019
Download