Bài trình bày 03 – Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất – Phần 1

Bài trình bày 03 - Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất - Phần 1 Người trình bày: Hà Duy Thiện, Giám đốc CNTT, Tập đoàn Hoya   ...
Version
Total Files1
File Size1.45 MB
Create Date3 June, 2019
Last Updated8 June, 2019
Download