0963 63 60 66

Dự án chương trình Đào tạo Quản lý Trực tuyến cho các doanh nghiệp XK NVV của Việt Nam.

Consulting services in Organisational Development for CEETIA, funded by SDC
6 March, 2007
Serries of HR Training Courses at Inpro
2 March, 2010
Show all
elearning

elearning

Hà Nội, tháng 11/2008. Công ty CP Phát triển năng lực tổ chức (OCD), nay là Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã nhận được hỗ trợ từ Chương trình Hỗ trợ cạnh tranh toàn cầu (GCF) – được tài trợ bởi DANIDA để thực hiện giai đoạn khởi động của chương trình Đào tạo Quản lý Trực tuyến (Online Management Training – OMT) đầu tiên dành cho các doanh nghiệp xuất khẩu nhỏ và vừa của Việt Nam.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam có vai trò ngày càng quan trọng trong việc huy động các nguồn lực cho sự phát triển, đóng góp vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và tạo công ăn việc làm tại Việt Nam. Tuy nhiên phần lớn các doanh nghiệp này hiện đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong bối cảnh suy thoái của kinh tế toàn cầu, buộc họ phải thắt chặt nguồn ngân sách vốn đã hạn hẹp dành cho đào tạo và phát triển. Điều này đã tạo ra vòng luẩn quẩn: nguồn nhân lực được đào tạo kém và không đáp ứng yêu cầu có nguy cơ làm giảm khả năng cạnh tranh và tăng tính rủi ro cho doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh toàn cầu.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp xuất khẩu nhỏ và vừa tại Việt Nam trong việc đào tạo nguồn nhân lực, chương trình Đào tạo quản lý trực tuyến do công ty OCD cung cấp sẽ đem đến cho các doanh nghiệp những giải pháp đào tạo qua mạng được thiết kế riêng biệt, phù hợp với chi phí và có tính linh hoạt cao. Hình thức đào tạo trực tuyến sẽ tiết kiệm cho các doanh nghiệp tới 60% chi phí so với đào tạo truyền thống. Với sự tham gia của các đối tác trong nước và quốc tế, chương trình đào tạo mang tính đột phá này sẽ được triển khai rộng rãi với chi phí thấp, giúp các doanh nghiệp khai thác tốt hơn các hệ thống công nghệ thông tin đã có.

Dự án “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu nhỏ và vừa Việt Nam thông qua chương trình Đào tạo quản lý trực tuyến” do GCF tài trợ sẽ đem lại cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhiều lợi ích, nhờ kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm quốc tế với thực tế tại Việt Nam, sử dụng những phương pháp đào tạo linh hoạt, đồng thời đáp ứng được yêu cầu về sử dụng ngân sách đào tạo hiệu quả.

Chương trình Đào tạo Quản lý Trực tuyến (OMT) dành cho các doanh nghiệp xuất khẩu nhỏ và vừa đặc biệt tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp tại bốn tỉnh được GCF hỗ trợ là Hà Tây (hiện đã sáp nhập vào Hà Nội), Nghệ An, Lâm Đồng và Khánh Hòa với việc phát triển hai chương trình đào tạo đặc thù: một chương trình cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủ công mỹ nghệ và làng nghề tại hai tỉnh Hà Tây và Nghệ An, và một chương trình dành cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản và thực phẩm tại hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa. Chương trình sẽ tiếp tục được mở rộng ra các đối tượng khách hàng doanh nghiệp khác sau khi kết thúc giai đoạn dự án.