0963 63 60 66

Kick off Dự án Tư vấn cho Công ty CPTM Dịch vụ Taco Việt Nam- Trà sữa Tocotoco

Góc nhìn lạ sau 'Make in Vietnam' của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng
Góc nhìn lạ sau ‘Make in Vietnam’ của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng
12 Tháng Năm, 2019
Các lợi ích nổi bật của phần mềm quản lý doanh nghiệp
Các lợi ích nổi bật của phần mềm quản lý doanh nghiệp
14 Tháng Năm, 2019
Show all
Kick off Dự án Tư vấn cho Công ty CPTM Dịch vụ Taco Việt Nam- Trà sữa Tocotoco

Kick off Dự án Tư vấn cho Công ty CPTM Dịch vụ Taco Việt Nam- Trà sữa Tocotoco

Tháng 5/2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP Thương mại Dịch vụ Taco Việt Nam đã ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn.

Mục tiêu tổng thể của dự án Tư vấn cho Công ty Taco Việt Nam là chuẩn hóa mô hình quản trị, nguyên tắc điều hành, cơ cấu tổ chức, rà soát quy trình tác nghiệp nội bộ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tư vấn OCD sẽ tổ chức các buổi đào tạo hướng dẫn chung về lộ trình, công cụ sử dụng cho từng hợp phần công việc, OCD đảm nhiệm công việc hướng dẫn Taco cách xây dựng và viết tài liệu Văn hóa doanh nghiệp.

Dự án rà soát và chuẩn hóa hệ thống chức năng, chức danh và xây dựng MTCN cho Taco đồng thời rà soát quy trình tác nghiệp nội bộ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ thành công rực rỡ, đúng tiến độ giúp cho Công ty CP Thương mại Dịch vụ Taco Việt Nam phát triển vững mạnh trong tương lai

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!