0963 63 60 66

Khóa học Kỹ năng đàm phán

Quản lý dữ liệu trong doanh nghiệp
Quản lý dữ liệu là gì? Tầm quan trọng của quản lý dữ liệu đối với tổ chức, doanh nghiệp
24 March, 2020
Khóa học Kỹ năng điều khiển cuộc họp
Khóa học Kỹ năng điều khiển cuộc họp
24 March, 2020

Mục tiêu khóa học 

Khoá học Kỹ năng đàm phán nhằm giúp học viên củng cố và phát triển các kỹ năng đàm phán và thuyết phục, qua đó để tăng hiệu quả công việc của họ. Cụ thể, sau khi hoàn thành khoá học, các học viên sẽ có khả năng:
•    Mô tả bản chất của quá trình đàm phán và các loại đàm phán trong kinh doanh
•    Thực hành các bước chuẩn bị cho quá trình đàm phán
•    Thực hành các chiến lược và kỹ năng đàm phán hiệu quả

Đối tượng

Cán bộ quản lý các cấp trong tổ chức

Các chủ đề chính

  • Bản chất quá trình đàm phán và phân loại các loại đàm phán trong kinh doanh
  • Các nguyên tắc trong đàm phán, các yếu tố tác động đến quá trình đàm phán
  • Các phong cách đàm phán cá nhân
  • Đàm phán trong các nền văn hoá khác nhau
  • Chuẩn bị cho đàm phán
  • Các chiến lược trong đàm phán
  • Nghệ thuật đặt câu hỏi để khai thác thông tin
  • Xử lý bế tắc trong đàm phán

Thời lượng

2-5 ngày hoặc tuỳ vào nhu cầu của học viên

Hình thức đào tạo

Khóa học có thể áp dụng các hình thức đào tạo đa dạng:

Giảng viên

Giảng viên của khóa đào tạo là những Giảng viên, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp và các nhà quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn ở các mảng chức năng tương ứng.

Tham khảo Đội ngũ Giảng viên – Chuyên gia Tư vấn của OCD.

Liên hệ

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Xem thêm các khóa học do OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý