0963 63 60 66

Khóa học Kỹ năng điều khiển cuộc họp

Khóa học Kỹ năng đàm phán
Khóa học Kỹ năng đàm phán
24 March, 2020
Ảnh hưởng của Coivd19 đến các doanh nghiệp
Top 5 điều doanh nghiệp nên làm tại mùa dịch COVID-19
25 March, 2020

Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khoá học Kỹ năng điều khiển cuộc họp, các học viên sẽ có khả năng:
•    Hiểu rõ cách thức tổ chức và chuẩn bị cho một cuộc họp
•    Thực hành và phát triển kỹ năng điều khiển quá trình họp và thảo luận
•    Thực hành và phát triển kỹ năng tổng kết và kết luận trong cuộc họp

Đối tượng

Cán bộ quản lý, giám sát, tổ trưởng, trưởng ca trong tổ chức

Các chủ đề chính

  • Tổ chức và chuẩn bị một cuộc họp
  • Vai trò của người điều khiển và người tham gia cuộc họp
  • Kỹ năng điều khiển thảo luận
  • Kỹ năng tổng kết và kết luận trong cuộc họp
  • Xử lý tình huống khó trong cuộc họp

Thời lượng

 2-5 ngày hoặc tuỳ vào nhu cầu của học viên.

Hình thức đào tạo

Khóa học có thể áp dụng các hình thức đào tạo đa dạng:

Giảng viên

Giảng viên của khóa đào tạo là những Giảng viên, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp và các nhà quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn ở các mảng chức năng tương ứng.

Tham khảo Đội ngũ Giảng viên – Chuyên gia Tư vấn của OCD.

Liên hệ

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Xem thêm các khóa học do OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý

//]]>