0963 63 60 66

Khóa học Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

Khóa học Kỹ năng làm việc nhóm
Khóa học Kỹ năng làm việc nhóm
23 March, 2020
Quản lý dữ liệu trong doanh nghiệp
Quản lý dữ liệu là gì? Tầm quan trọng của quản lý dữ liệu đối với tổ chức, doanh nghiệp
24 March, 2020

Mục tiêu khóa học 

Sau khi hoàn thành khoá học Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh,  học viên sẽ có khả năng:
•    Mô tả các đặc điểm của giao tiếp doanh nghiệp
•    Sử dụng hiệu quả các kênh giao tiếp và phát triển kỹ năng phản hồi và trả lời hiệu quả
•    Viết được thư giao dịch và giao tiếp trên điện thoại hiệu quả
•    Giao tiếp hiệu quả với các đối tác nước ngoài

Đối tượng

Cán bộ quản lý các cấp trong tổ chức

Các chủ đề chính

  • Kỹ năng giao tiếp trong môi trường kinh doanh
  • Các đặc điểm của giao tiếp doanh nghiệp
  • Sử dụng hiệu quả các kênh giao tiếp: phản hồi và trả lời hiệu quả
  • Kỹ năng viết thư giao dịch
  • Kỹ năng gọi điện thoại  
  • Giao tiếp với các đối tác nước ngoài – những khác biệt về thể thức và văn hoá

Thời lượng

2-3 ngày hoặc tuỳ vào nhu cầu của học viên   

Hình thức đào tạo

Khóa học có thể áp dụng các hình thức đào tạo đa dạng:

Giảng viên

Giảng viên của khóa đào tạo là những Giảng viên, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp và các nhà quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn ở các mảng chức năng tương ứng.

Tham khảo Đội ngũ Giảng viên – Chuyên gia Tư vấn của OCD.

Liên hệ

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Xem thêm các khóa học do OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý

 

//]]>