0963 63 60 66

Khóa học Quản lý Nguồn nhân lực

Khóa học miniMBA
Khóa học MiniMBA thiết kế riêng cho doanh nghiệp
26 June, 2019
Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề
Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề
27 June, 2019
Show all
Quản lý nguồn nhân lực

Quản lý nguồn nhân lực

Mục tiêu

Khoá học Quản lý Nguồn nhân lực này được thiết kế cho các cán bộ quản lý trực tiếp và cán bộ quản trị nhân sự. Mức độ tập trung của các kỹ năng và chủ đề sẽ tuỳ thuộc vào sự quan tâm của học viên do ảnh hưởng từ vị trí công việc của họ. Sau khi kết thúc khoá học, các học viên sẽ có khả năng:

  • Mô tả được bản chất và vai trò quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
  • Mô tả được mối quan hệ của công tác quản lý nguồn nhân lực với các chức năng khác để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
  • Biết cách tổ chức và nâng cao hiệu quả của các hoạt động quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nói chung và trong các bộ phận chức năng nói riêng

 

Đối tượng

Cán bộ quản lý các cấp trong tổ chức

 

Nội dung

  • Bản chất của quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức
  • Vai trò của bộ phận quản trị nhân sự trong doanh nghiệp
  • Sự phân nhiệm về quản lý nguồn nhân lực giữa cán bộ quản lý trực tiếp và cán bộ quản trị nhân sự
  • Phân biệt giữa quản lý hành chính nhân sự, quản lý và phát triển nguồn nhân lực
  • Các hoạt động chủ yếu của công tác quản trị nhân sự: quan điểm, phương pháp và công cụ thường áp dụng

 

Thời lượng

3-5 ngày hoặc tuỳ vào nhu cầu của học viên

 

Xem thêm các khóa học do Công ty Tư vấn Quản lý OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý hoặc tại https://ocd.vn