0963 63 60 66

Khóa học Quản trị công ty

Khóa học Kỹ năng thuyết trình hiệu quả
Khóa học Kỹ năng thuyết trình hiệu quả
29 March, 2020
Khóa học: Xây dựng và quản lý hệ thống đãi ngộ
Khóa học Xây dựng và quản lý hệ thống Lương 3P
29 March, 2020
Show all
Khóa học Quản trị công ty

Khóa học Quản trị công ty

Quản trị công ty là quá trình quản lý của cổ đông tới hoạt động của toàn công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của của mình và xã hội.

Mục tiêu khóa học

Sau khoá học, các học viên sẽ có khả năng:

 • Hiểu rõ những năng lực và quan điểm cần thiết của thành viên hội đồng quản trị
 • Xác định rõ những tiêu chuẩn của một hội đồng quản trị hiệu quả
 • Xác định và chuẩn bị các bước để phát triển năng lực và quản lý hội đồng quản trị hiệu quả của tổ chức.

Đối tượng

Chủ tịch và các thành viên hội đồng quản trị của các công ty, tổng công ty

Các chủ đề chính

 • Vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị
 • Định hướng, lãnh đạo và quản lý
 • Các yêu cầu về năng lực cần thiết của các thành viên hội đồng quản trị
 • Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị
 • Quản lý hội đồng quản trị hiệu quả
 • Các bước chuẩn bị và đào tạo năng lực hội đồng quản trị

Thời lượng

 2-5 ngày hoặc tuỳ vào nhu cầu của học viên.

Hình thức đào tạo

Khóa học có thể áp dụng các hình thức đào tạo đa dạng:

 • Đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp
 • Đào tạo public
 • Đào tạo trực tuyến, có sự hỗ trợ của giảng viên

Giảng viên

Giảng viên của khóa đào tạo là những Giảng viên, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp và các nhà quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn ở các mảng chức năng tương ứng.

Tham khảo Đội ngũ Giảng viên – Chuyên gia Tư vấn của OCD.

Liên hệ

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Xem thêm các khóa học do OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý

 

//]]>