0963 63 60 66

Khóa học Quản trị Nhân sự – Xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, hiệu quả

Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức
Quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
30 March, 2020
Quản trị chiến lược - Triển khai chiến lược bằng BSC
Triển khai chiến lược và quản lý hiệu suất theo phương pháp Bảng điểm cân bằng BSC
30 March, 2020
Show all
Quản lý nguồn nhân lực

Khóa học Quản trị nhân sự

Quản trị Nhân sự có vai trò quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ nhân sự lớn mạnh và hiệu quả cho doanh nghiệp. Khoá học nhằm giúp các cán bộ quản lý nắm được các phương pháp quản trị nhân sự trong doanh nghiệp. Mức độ tập trung của các kỹ năng và chủ đề sẽ tuỳ thuộc vào sự quan tâm của học viên do ảnh hưởng từ vị trí công việc của học viên.

Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khoá học, các học viên sẽ có khả năng:

  • Mô tả được bản chất và vai trò quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
  • Mô tả được mối quan hệ của công tác quản lý nguồn nhân lực với các chức năng khác để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
  • Biết cách tổ chức và nâng cao hiệu quả của các hoạt động quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nói chung và trong các bộ phận chức năng nói riêng

Đối tượng

Cán bộ quản lý các cấp trong doanh nghiệp (cán bộ quản lý trực tiếp, cán bộ quản lý nhân sự)

Nội dung

  • Bản chất của quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức
  • Vai trò của bộ phận quản trị nhân sự trong doanh nghiệp
  • Sự phân nhiệm về quản lý nguồn nhân lực giữa cán bộ quản lý trực tiếp và cán bộ quản trị nhân sự
  • Phân biệt giữa quản lý hành chính nhân sự, quản lý và phát triển nguồn nhân lực
  • Các hoạt động chủ yếu của công tác quản trị nhân sự: quan điểm, phương pháp và công cụ thường áp dụng

Thời lượng

3-5 ngày hoặc tuỳ vào nhu cầu của học viên

Hình thức đào tạo

Khóa học có thể áp dụng các hình thức đào tạo đa dạng:

Giảng viên

Giảng viên của khóa đào tạo là những Giảng viên, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp và các nhà quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn ở các mảng chức năng tương ứng.

Tham khảo Đội ngũ Giảng viên – Chuyên gia Tư vấn của OCD.

Liên hệ

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

 

Xem thêm các khóa học do OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý  hoặc tại https://ocd.vn