0963 63 60 66

Khóa học xây dựng và triển khai hệ thống KPI – Thông lệ tốt trong doanh nghiệp

Nile - Chiến lược markeing của người dẫn đầu
Nike – Nghệ thuật Marketing của người dẫn đầu
14 October, 2019
Ưu nhược điểm của hai mô hình quản lý nhân sự phổ biến nhất hiện nay 
Ưu nhược điểm của hai mô hình quản lý nhân sự phổ biến nhất hiện nay 
14 October, 2019

Mục tiêu khoá học

Khóa học được thiết kế nhằm giúp học viên có được cái nhìn tổng quát về xây dựng và triển khai hệ thống KPI trong doanh nghiệp và có được những công cụ thực tế để triển khai áp dụng. Sau khoá học, học viên sẽ:

 • Có kiến thức tổng quan về các phương pháp quản lý theo mục tiêu MBO thông dụng: OKR, KPI
 • Có kiến thức tổng quan về phương pháp bảng điểm cân bằng (Balance scorecard – BSC) và ứng dụng tại Việt Nam
 • Có khả năng thiết kế hệ thống chỉ tiêu KPI trong doanh nghiệp, sử dụng phần mềm digiiKPI để đo lường, đánh giá hiệu quả
 • Có khả năng lập báo cáo phân tích và ra quyết định điều hành dựa trên BI-KPI, áp dụng thực hành trên phần mềm
 • Hiểu và ứng dụng tốt phần mềm KPI để đáp ứng nhu cầu tác nghiệp chuyên môn và quản trị tại doanh nghiệp mình

bsc-kpi-model

Lợi ích khác biệt mà bạn chỉ gặp ở khóa học này:

 • Giảng viên là các chuyên gia tư vấn dày dạn kinh nghiệm, đã triển khai thành công khung năng lực tại nhiều doanh nghiệp lớn
 • Thực hành trực tiếp trên phần mềm digiiKPI – phần mềm quản lý KPI của OOC do nhóm chuyên gia cao cấp của OCD thiết kế

Đối tượng

 • Lãnh đạo doanh nghiệp
 • Cán bộ quản lý cấp trung

Nội dung khóa học

Rà soát, chuẩn hóa chức năng, chức danh

 • Chuẩn hóa chức năng công ty và bộ phận bằng ma trận phân bổ chức năng công ty
 • Chuẩn hóa chức năng các vị trí bằng ma trận phân bổ chức năng bộ phận

Xây dựng Bản đồ chiến lược

 • Tổng quan về các phương pháp quản lý theo mục tiêu MBO thông dụng: OKR, KPI
 • Tổng quan về phương pháp bảng điểm cân bằng (Balance scorecard – BSC) và ứng dụng tại Việt Nam
 • Thực hành xây dựng Bản đồ chiến lược cho công ty

Xây dựng Chỉ tiêu KPI Công ty, Bộ phận

Dựa vào bản đồ chiến lược của công ty, xây dựng các mục tiêu và chỉ số đánh giá cho Công ty theo 4 khía cạnh của bảng điểm cân bằng, từ đó phân bổ xuống KPI Bộ phận

 • Thực hành xây dựng từ điển năng lực trên phần mềm digiiKPI
 • Bài tập thực hành về nhà

Xây dựng KPI vị trí chủ chốt & giao cho cá nhân

 • Phương pháp xây dựng KPI cho các vị trí chủ chốt
 • Xây dựng quy ước ghi nhận kết quả, đánh giá kết quả, theo dõi phản hồi

Phân tích báo cáo và kinh nghiệm triển khai BSC tại các Doanh nghiệp

 • Hệ thống theo dõi BI – KPI và các quyết định quản trị
 • Bài học thành công và thất bại trong triển khai BSC ở các doanh nghiệp

Thời lượng

 • Khóa học diễn ra trong 3 ngày (21 giờ)

Giảng viên

Xem thêm các khóa học do Công ty Tư vấn Quản lý OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý hoặc tại https://consulting.ocd.vn

//]]>