0963 63 60 66

Kỹ năng giám sát hiệu quả

Xây dựng và quản lý quan hệ khách hàng
Khóa học Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)
26 June, 2019
Kỹ năng quản lý thời gian
Khóa học Kỹ năng quản lý thời gian
26 June, 2019
Show all
Kỹ năng giám sát hiệu quả

Kỹ năng giám sát hiệu quả

Mục tiêu khóa học

Khoá học “Phát triển kỹ năng giám sát hiệu quả” sẽ trang bị cho học viên – những người giám sát, những kỹ năng cơ bản để có thể trở thành người giám sát hiệu quả thông qua việc xác định rõ vai trò của họ cũng như các phương pháp để thực hiện tốt những vai trò này. Sau khi kết thúc khoá học, học viên sẽ có khả năng:

  • Mô tả vai trò nhiệm vụ của người giám sát
  • Vận dụng các công cụ để phân công và giám sát công việc hiệu quả
  • Thực hành kỹ năng tạo động lực cho nhân viên

Đối tượng

Cán bộ giám sát, tổ trưởng, trưởng ca trong tổ chức

Các chủ đề chính

  • Vai trò nhiệm vụ của người giám sát
  • Thực tế công việc giám sát trong các tổ chức tại Việt nam
  • Các kỹ năng quan trọng của người giám sát trong điều kiện mới
  • Phân công công việc
  • Kỹ năng động viên khuyến khích nhân viên
  • Quản lý kết quả công việc

Thời lượng

2-5 ngày hoặc tuỳ vào nhu cầu của học viên

Hình thức đào tạo

Khóa học có thể áp dụng các hình thức đào tạo đa dạng:

Giảng viên

Giảng viên của khóa đào tạo là những Giảng viên, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp và các nhà quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn ở các mảng chức năng tương ứng.

Tham khảo Đội ngũ Giảng viên – Chuyên gia Tư vấn của OCD.

Liên hệ

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Xem thêm các khóa học do OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý