0963 63 60 66

Kỹ năng quản lý thời gian

Kỹ năng giám sát hiệu quả
Kỹ năng giám sát hiệu quả
26 June, 2019
Khóa học miniMBA
Khóa học MiniMBA thiết kế riêng cho doanh nghiệp
26 June, 2019
Show all
Kỹ năng quản lý thời gian

Kỹ năng quản lý thời gian

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ có khả năng:

  • Áp dụng các công cụ quản lý thời gian
  • Áp dụng các phương pháp lập kế hoạch và tổ chức công việc theo thời gian biểu
  • Kết hợp kỹ năng quản lý thời gian với công tác quản lý nhân sự

Đối tượng

Cán bộ quản lý các cấp trong tổ chức

Các chủ đề chính

  • Công cụ và nguyên tắc quản lý thời gian
  • Khái niệm quản lý bản thân, quản lý mục tiêu và quản lý thời gian
  • Phương pháp quản lý thời gian sử dụng lịch làm việc
  • Phương pháp lập kế hoạch công việc nhóm
  • Quản lý thời gian để kết thúc công việc

Thời lượng

2-3 ngày hoặc tùy vào nhu cầu của học viên.