0963 63 60 66

ThS. Lê Thị Thảo

BSC - Thẻ điểm cân bằng
BSC là gì? Ứng dụng thẻ điểm cân bằng BSC vào quản lý doanh nghiệp
11 April, 2019
Chuyển đổi số thời 4.0, doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu?
Chuyển đổi số thời 4.0, doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu?
12 April, 2019
Show all
ThS. Lê Thị Thảo

ThS. Lê Thị Thảo

Bà Lê Thị Thảo là chuyên gia tư vấn quản lý của OCD, đồng thời là giảng viên bộ môn Quản trị nguồn nhân lực – Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngoại thương.

  • Kinh nghiệm

Bà Lê thị Thảo có chuyên môn sâu và nhiều năm kinh nghiệm và giảng dạy và tư vấn về quản trị doanh nghiệp, Quản trị nhân sự. Bà Thảo có nhiều kinh nghiệm tham gia các dự án tư vấn hợp tác giữa trường đại học với các tổ chức phi chính phủ như dự án COBLAS – Phương pháp học tập dựa trên tư vấn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ASEAN, Hợp phần 2: CSR được đưa vào Việt Nam thông qua các công trình nghiên cứu, giảng dạy – đào tạo của Dự án “Thúc đẩy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong việc nang cao trách nhiệm xã hội dựa trên những nguyên tắc của Hiệp ước toàn cầu tại Việt Nam” – do VCCI phối hợp với UNDP Việt Nam thực hiện.

Bà Thảo là thành viên nhóm tư vấn của OCD thực hiện các Dự án cải tiến chính sách tiền lương cho Tổng Công ty Phân bón Hoá chất Dầu khí (PVFCCo), Dự án tư vấn chiến lược nhân sự và đánh giá nhu cầu đào tạo cho Tổng Công ty Khoáng sản Vinacomin (VIMICO), Dự án xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho Công ty TNHH Laurelton Diamonds Việt Nam, Dự án xây dựng hệ thống bản mô tả công việc và quy trình tuyển dụng cho Công ty TNHH 1 MTV SUDICO An Khánh, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), VMT Group, Dự án Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho Công ty CP Vinaconex 6, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thị trường Hóa chất (MDI), Tổng Công ty CP Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam(Vinaconex CM).

  • Học vị

Bà Thảo tốt nghiệp thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) và cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Ngoại thương Hà Nội.


Xem thêm: Đội ngũ chuyên gia Công ty Tư vấn Quản lý OCD

//]]>