0963 63 60 66

Lịch đào tạo Elearning và Public 2020

Khóa học Xây dựng cơ cấu tổ chức hiệu quả
Khóa học Xây dựng cơ cấu tổ chức hiệu quả
19 March, 2020
Khóa học tư duy
Khóa học Phát triển tư duy hệ thống & tổng thể
21 March, 2020
Show all
Lịch đào tạo OCD

Lịch đào tạo OCD

Tham khảo Danh sách Khóa học

Tên khóa học Khóa Hình thức đào tạo Khai giảng Bế giảng Thời lượng (buổi) Giảng viên
Xây dựng hệ thống chỉ số KPI – thông lệ tốt trong doanh nghiệp KPI1 Online 21-Apr 5-May 6 Nguyễn Thị Nam Phương
Thiết kế và ứng dụng Khung năng lực trong quản trị nhân sự CF1 Online 06-May 23-May 6 Đinh Phương Lý
Quản trị nhân sự thực chiến HR01 Online 7-May 21-May 6 Nguyễn Thị Nam Phương
Đinh Phương Lý
Phân tích dữ liệu kinh doanh (Data Analysis) DA01 Online 27-May 18-Jun 5 Trần Kim Thu
Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem-solving Skills)
PS01 Online 10-Jun 17-Jun 3 Lê Lan Hương
Tài chính dành cho nhà quản lý F4M01 Online 11-May 25-May 4
Quản trị nhân sự thực chiến – Nâng cao HRA01 Online 1-Jun 15-Jun 6 Nguyễn Thị Nam Phương
Đinh Phương Lý
Bí kíp cho hệ thống đãi ngộ chuyên nghiệp C&B01 Trực tiếp 4-Jun 6-Jun 6 Nguyễn Thị Nam Phương
Đinh Phương Lý
Khóa ExecutiveMBA cho nhà quản lý hiệu quả MiniMBA01 Online 7-Jun 21-Jun 12 Phạm Quốc Mạnh
Lê Lan Hương
Đinh Phương Lý
Xây dựng Khung năng lực cho quản trị nhân sự CF2 Trực tiếp 11-Jun 13-Jun 6 Nguyễn Thị Nam Phương
Đinh Phương Lý
Xây dựng hệ thống chỉ số KPI – thông lệ tốt trong doanh nghiệp KPI2 Trực tiếp 18-Jun 20-Jun 6 Nguyễn Thị Nam Phương
Đinh Phương Lý
Quản lý tài chính cá nhân (Personal Financial Planning) PFM01 Trực tiếp 25-Jun 26-Jun 4 Phạm Quốc Mạnh
Khóa ExecutiveMBA cho nhà quản lý hiệu quả MiniMBA02 Online 5-Jul 19-Jul 12 Phạm Quốc Mạnh
Lê Lan Hương
Đinh Phương Lý
Các công cụ Marketing trực tuyến DMkt01 Trực tiếp 9-Jul 10-Jul 4
Quản trị nhân sự thực chiến HR02 Online 12-Jul 26-Jul 6 Nguyễn Thị Nam Phương
Đinh Phương Lý
Nâng trình về Phân tích dữ liệu kinh doanh (Data Analysis) DA02 Trực tiếp 6-Aug 7-Aug 4 Trần Kim Thu
Khóa ExecutiveMBA cho nhà quản lý hiệu quả MiniMBA03 Trực tiếp 13-Aug 14-Aug 12 Phạm Quốc Mạnh
Lê Lan Hương
Đinh Phương Lý
Quản trị nhân sự thực chiến HR03 Trực tiếp 10-Sep 12-Sep 6 Nguyễn Thị Nam Phương
Đinh Phương Lý
Tổ chức cơ sở dữ liệu nhân sự có hệ thống và hiệu quả DB01 Trực tiếp 17-Sep 18-Sep 4 Tô Đình Hiếu
Khóa ExecutiveMBA cho nhà quản lý hiệu quả MiniMBA04 Trực tiếp 24-Sep 25-Sep 12 Phạm Quốc Mạnh
Lê Lan Hương
Đinh Phương Lý
Xây dựng hệ thống chỉ số KPI – thông lệ tốt trong doanh nghiệp KPI3 Trực tiếp 1-Oct 3-Oct 6 Nguyễn Thị Nam Phương
Đinh Phương Lý
Quản trị nhân sự thực chiến – Nâng cao HRA02 Trực tiếp 8-Oct 10-Oct 6 Nguyễn Thị Nam Phương
Đinh Phương Lý
Tài chính dành cho nhà quản lý F4M02 Trực tiếp 15-Oct 16-Oct 4
Xây dựng Khung năng lực cho quản trị nhân sự Cf3 Trực tiếp 5-Nov 7-Nov 6 Nguyễn Thị Nam Phương
Đinh Phương Lý
Nâng trình về Phân tích dữ liệu kinh doanh (Data Analysis) DA03 Trực tiếp 12-Nov 13-Nov 4 Trần Kim Thu
Bí kíp cho hệ thống đãi ngộ chuyên nghiệp C&B02 Trực tiếp 3-Dec 5-Dec 6 Nguyễn Thị Nam Phương
Đinh Phương Lý
Các công cụ Marketing trực tuyến DMkt02 Trực tiếp 10-Dec 11-Dec 4
Quản lý tài chính cá nhân (Personal Financial Planning) PFM02 Trực tiếp 17-Dec 8-Dec 4 Phạm Quốc Mạnh