0963 63 60 66

Hệ thống lương 3P – Tạo động lực, thu hút người tài và nâng cao hiệu quả

KPI không chỉ đơn thuần là công cụ quản lý
8 October, 2017
Tư vấn hệ thống lương
Những sai lầm trong thiết kế hệ thống lương
10 October, 2017
Show all
Hệ thống lương 3P

Hệ thống lương 3P

Hệ thống lương 3P là gì?

Hệ thống lương 3P là hệ thống lương được xây dựng sao cho các cấu phần thu nhập cá nhân phản ánh được ba yếu tố (1) PositionVí trị công việc, (2) PersonNăng lực cá nhân và (3) PerformanceKết quả công việc.

Ưu điểm của hệ thống lương 3P

Phương pháp trả lương 3P khắc phục được các nhược điểm của phương pháp trả lương truyền thống như quá chú trọng đến bằng cấp hoặc thâm niên, không phân biệt được năng lực thực hiện công việc và đóng góp của cá nhân vào hiện thực hóa mục tiêu doanh nghiệp.

 • Trả lương phù hợp với tầm ảnh hưởng của vị trí đối với doanh nghiệp, tạo tính cạnh tranh so với thị trường của cùng một tập hợp các chức năng.
 • Thu hút và giữ chân nhân viên giỏi nhờ tạo động lực thông qua thực thi sự công bằng khi trả lương tương xứng với năng lực
 • Khuyến khích nâng cao hiệu quả công việc do trả lương tương xứng với đóng góp của nhân viên vào kết quả chung của doanh nghiệp

Các bước xây dựng hệ thống lương 3P

 1. CHUẨN HÓA CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HỆ THỐNG CHỨC NĂNG, CHỨC DANH
  • Làm rõ chiến lược kinh doanh hoặc định hướng chiến lược
  • Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức trên cơ sở chuỗi giá trị của doanh nghiệp
  • Chuẩn hóa hệ thống chức danh và mô tả công việc trên cơ sở phân bổ các chức năng của doanh nghiệp
 1. XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁ NHÂN
  • Thiết kế từ điển năng lực
  • Xây dựng khung năng lực cho các vị trí
  • Đánh giá năng lực cá nhân theo khung năng lực của vị trí
 1. XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ (KPI)
  • Xây dựng bản đồ chiến lược
  • Thiết lập BSC công ty
  • Xây dựng KPI các bộ phận
  • Xác định KPI cho các vị trí chủ chốt
  • Xây dựng quy chế đánh giá kết quả
 1. THIẾT KẾ HỆ THỐNG KHUNG, BẬC LƯƠNG CHO VỊ TRÍ
  • Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá giá trị công việc
  • Đánh giá giá trị công việc
  • Thiết kế hệ thống khung, bậc lương
  • Phác thảo quy chế lương
 1. TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG LƯƠNG 3P
  • Xếp bậc lương cho các cá nhân
  • Lập bảng tính minh họa cho sử dụng quỹ lương và quy chế lương
  • Hoàn thiện quy chế lương
  • Lập phương án chuyển đổi sang hệ thống mới (nếu cần thiết)

Điều kiện xây dựng và áp dụng thành công 

 • Doanh nghiệp có chiến lược hoặc định hướng chiến lược rõ ràng
 • Ban Giám đốc quyết tâm, đặt rõ mục tiêu cho sự thay đổi, dành thời gian tham gia dự án và ra quyết định ở những thời điểm cần thiết
 • Tổ công tác hiểu biết và tâm huyết với dự án
 • Các trưởng bộ phận tham gia tích cực và có trách nhiệm
 • Tư vấn giàu kinh nghiệm triển khai dự án lương 3P, có kinh nghiệm dẫn dắt sự thay đổi có kỹ năng dẫn dắt thảo luận tốt và quản lý dự án chặt chẽ

Ưu điểm của hệ thống lương 3P do Công ty Tư vấn OCD xây dựng:

 • Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD là đơn vị tư vấn hệ thống lương 3P giàu kinh nghiệm hàng đầu Việt nam, đã từng tư vấn hệ thống lương cho nhiều doanh nghiệp lớn với các mô hình kinh doanh khác nhau và phức tạp về các vấn đề cần giải quyết
 • Hệ thống lương do OCD xây dựng liên kết chặt chẽ với chiến lược và chuỗi giá trị của doanh nghiệp
 • Có phương án phân bổ quỹ lương gắn kết chặt chẽ với kế hoạch kinh doanh
 • Liên kết chặt chẽ với Khung năng lực và Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả (KPI)
 • Có bảng tính minh họa được tự động hóa, hỗ trợ cho công tác thiết kế và điều chỉnh hệ thống, chi tiết tính toán đến từng nhân viên

 

Tham khảo thêm

Phần mềm quản lý đãi ngộ digiiC&B

Kinh nghiệm xây dựng hệ thống lương 3P

 

Để tìm hiểu thêm về hệ thống lương 3P, việc áp dụng hệ thống lương 3P tại các doanh nghiệp Việt nam và khả năng triển khai tại chính doanh nghiệp mình, anh chị vui lòng liên hệ

Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD

Email: ocd@ocd.vn

Hotline: 0963636066