0963 63 60 66

Ông Nguyễn Đức Toàn

Phát triển văn hoá doanh nghiệp cho Trung tâm Viễn thông và CNTT EVN
26 May, 2017
Ông Trần Hưng Dũng
Ông Trần Hưng Dũng
10 July, 2017
Show all
Ông Nguyễn Đức Toàn

Ông Nguyễn Đức Toàn

Ông Nguyễn Đức Toàn cộng tác viên và là đối tác của OCD, chuyên về MarTech.

  • Kinh nghiệm

ông Toàn là chuyên gia IT với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc cho các công ty công nghệ lớn như Cisco Vietnam với tư cách là Giám đốc bán hàng trong 9 năm, Giám đốc EMC Vietnam trong 8 năm, trước khi ông thành lập các doanh nghiệp riêng như Pingcom, Mobio, Conera Technology tập trung vào MarTech và IoT.


Xem thêm: Đội ngũ chuyên gia Công ty Tư vấn Quản lý OCD