0963 63 60 66

Thế nào là một Phần mềm KPI tốt?

Giải pháp tối ưu hóa khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam
23 March, 2018
Thế nào là một Phần mềm Khung năng lực tốt?
7 April, 2018

Phần mềm KPI là gì?

Phần mềm KPI là phần mềm giúp doanh nghiệp có thể thiết kế hệ thống chỉ tiêu, cập nhật số liệu cho các chỉ tiêu và trình bày báo cáo thực hiện dưới dạng chỉ tiêu hoặc báo cáo tổng hợp (dashboard). Phần mềm KPI thường cần kết nối với các phần mềm quản lý doanh nghiệp khác như DMS, CRM hay các phần mềm quản lý sản xuất, nhân sự để có thể từ cập nhật số liệu đầu vào cho các chỉ tiêu KPI, hoặc kết xuất đầu ra (kết quả đánh giá KPI) cho mục tiêu tính lương, thưởng trên phần mềm nhân sự.

Phần mềm KPI tốt, do đó phải đáp ứng các tiêu chí:

– Phần mềm KPI có giao diện thân thiện để thiết kế chỉ tiêu KPI ở các cấp độ khác nhau
– Cho phép định nghĩa dữ liệu đầu vào cho các chỉ tiêu KPI
– Cho phép nhập liệu dưới các hình thức khác nhau – nhập tay, import hoặc lấy trực tiếp từ các phần mềm quản lý kinh doanh, vận hành thông qua tích hợp hệ thống; có phân quyền cho người nhập liệu
– Phần mềm KPI cho phép phân quyền phân giao chỉ tiêu và theo dõi, duyệt số liệu của các chỉ tiêu
– Cung cấp Dashboard đẹp, logic, linh hoạt và cung cấp thông tin hữu ích, gọn gàng trong 1 – 2 trang màn hình
– Có khả năng tùy biến cao cho các mô hình và quy mô doanh nghiệp khác nhau

Với thiết kế đẹp, thân thiện, tính năng phong phú, khả năng tùy biến cao, Phần mềm KPI của OOC được thiết kế qua sự hợp tác giữa các chuyên gia tư vấn quản lý hàng đầu với các chuyên gia phần mềm, hứa hẹn sẽ mang đến cho cộng đồng doanh nghiệp một giải pháp hữu ích.