0963 63 60 66

30 June, 2020
OCD viết Báo cáo ngành AR – VR & Giáo dục trực tuyến cho NIPA

Dự án xây dựng Báo cáo ngành AR – VR & Giáo dục trực tuyến cho NIPA

Tháng 6/2020, công ty Tư vấn Quản lý OCD thực hiện dự án xây dựng Báo cáo ngành AR – VR & Giáo dục trực tuyến […]
29 June, 2020
Luật lao động và những vấn đề liên quan

Luật lao động và những vấn đề liên quan

Luật lao động bao gồm tổng thể các quy định của pháp luật nhằm điều chỉnh những quan hệ lao động giữa người lao động làm […]
23 June, 2020
Khóa đào tạo quản trị tài chính thực hành

Quản trị tài chính – sách lược cho sự tồn tại của doanh nghiệp

Contents1 Quản trị tài chính – một trong những chức năng cơ bản của quản trị doanh nghiệp2 Khóa Đào tạo: Quản trị tài chính thực […]
22 June, 2020
4 bước xây dựng chương trình đào tạo hiệu quả

4 bước xây dựng chương trình đào tạo hiệu quả

Đào tạo và phát triển nhân sự là công việc cấp thiết của mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là giai đoạn chuyển giao giữa các thế […]
18 June, 2020
Top 20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2019

Top 20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2019

Mỗi năm, bảng tổng hợp các thương hiệu giá trị nhất thế giới luôn được công bố như một sự công nhận các nỗ lực của […]