0963 63 60 66

15 June, 2020
Top 3 lợi ích và 4 tips hữu dụng trong kiểm tra online tại công ty

Top 3 lợi ích và 4 tips hữu dụng trong kiểm tra online tại công ty

Bạn đang tìm cách để đo lường sự hiệu quả của việc học tập tại doanh nghiệp? Bạn muốn tạo cho nhân viên cơ hội để […]
12 June, 2020
Khởi động Dự án Xây dựng sổ tay văn hóa doanh nghiệp cho Funtap

Khởi động Dự án Xây dựng sổ tay văn hóa doanh nghiệp cho Funtap

Ngày 12/06/2020, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty Cổ phần Funtap đã khởi động Dự án Xây dựng sổ tay văn hóa […]
11 June, 2020
Khởi động dự án Tư vấn Xây dựng Khung năng lực cho TRANSERCO

Khởi động dự án Tư vấn Xây dựng Khung năng lực cho TRANSERCO

Tháng 6/2020, Tổng Công ty Vận tải Hà nội – Transerco và Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã Khởi động dự án Xây dựng […]
10 June, 2020
Top 10 lợi ích khi nhân viên học trực tuyến (eLearning)

Top 10 lợi ích khi nhân viên học trực tuyến (eLearning)

Học trực tuyến (eLearning) không chỉ tiết kiệm tiền hơn so với đào tạo trực tiếp mà nó còn có nhiều lợi ích hơn thế. Nếu […]
9 June, 2020

Nghiên cứu & xây dựng chiến lược Marketing và thương hiệu cho mặt hàng khẩu trang lọc bụi tại Việt Nam

Hiện trạng khách hàng Công ty TNHH ROKI Việt Nam – Công ty liên doanh chuyên sản xuất các hệ thống lọc khí và lọc dầu […]