0963 63 60 66

Nghiên cứu nhận thức khách hàng và thái độ với chính sách BHXH

Nghiên cứu nhận thức và quan điểm về chính sách BHXH cho Clickable
31 March, 2019
Phần mềm CRM trong doanh nghiệp
CRM – Tổng quan về Quản lý quan hệ khách hàng (Phần 1)
1 April, 2019
Show all
Nghiên cứu thị trường cho Clickable

Nghiên cứu thị trường cho Clickable Việt nam

Tháng 3/2019. OCD đã thực hiện dự án Nghiên cứu nhận thức khách hàng và thái độ đối với chính sách BHXH cho Công ty TNHH Clickable Việt nam. Dự án nghiên cứu nhận thức khách hàng đối với chính sách BHXH có vai trò quan trọng đối với Clickable trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh của công ty.

Đây là 1 trong số hàng loạt dự án nghiên cứu thị trường mà OCD thực hiện hàng năm cho khách hàng. Với lợi thế là đội ngũ chuyên gia nghiên cứu thị trường và chuyên gia phân tích có trình độ cao, đội ngũ cộng tác viên tại khắp 63 tỉnh thành phố và kinh nghiệm 16 năm tư vấn cho các doanh nghiệp, OCD có thế mạnh trong việc triển khai các dự án nghiên cứu thị trường quy mô lớn, đặc biệt là các dự án nghiên cứu thị trường B2B.

Tìm hiểu thêm về Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường của OCD

Tham khảo thêm một số dự án nghiên cứu thị trường khác của OCD