0963 63 60 66

Nghiên cứu nhận thức và quan điểm về chính sách BHXH cho Clickable

Các nước Đông Nam Á có nền kinh tế số tăng trưởng nhanh nhất thế giới
Các nước Đông Nam Á có nền kinh tế số tăng trưởng nhanh nhất thế giới
30 March, 2019
Nghiên cứu thị trường cho Clickable
Nghiên cứu nhận thức khách hàng và thái độ với chính sách BHXH
31 March, 2019

Tháng 3/2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD tiến hành “Nghiên cứu nhận thức và quan điểm về chính sách BHXH” cho Công ty TNHH Clickable Việt nam. Nghiên cứu nhằm tìm hiểu nhận thức và quan điểm của người dân về chính sách Bảo hiểm Xã hội hiện hành.

Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường của OCD được thực hiện trên toàn quốc, dưạ vào đội ngũ cộng tác viên giàu kinh nghiệm trên khắp các tỉnh thành và đội ngũ chuyên gia nghiên cứu thị trường và chuyên gia phân tích có chuyên môn cao.

Tìm hiểu thêm về Dịch vụ Nghiên cứu thị trường của OCD.