0963 63 60 66

ThS. Nguyễn Thị Nam Phương

Dau Thuy Ha
ThS. Đậu Thúy Hà
25 February, 2019
Cách mạng công nghiệp 4.0 và ứng dụng trong sản xuất dược phẩm
27 February, 2019

Bà Nguyễn Thị Nam Phương là sáng lập viên và Tư vấn trưởng của Công ty Tư vấn Quản lý OCD, đồng sáng lập Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm về quản trị nhân sự, hệ thống thông tin quản lý, tái cơ cấu và quản trị chiến lược, trong gần 15 năm qua bà Phương đã chủ trì các dự án xây dựng hệ thống quản lý và tái cơ cấu doanh nghiệp cho cả các doanh nghiệp tư nhân, tập đoàn lớn của nhà nước. Ngoài cương vị Tư vấn trưởng tại Công ty Tư vấn Quản lý OCD, bà Phương là một thành viên tích cực của Ban Điều hành, Hiệp hội Nhân sự HRA (http://hravn.net), giữ vị trí Phó Chủ tịch Hiệp hội từ năm 2012, là thành viên Ban điều hành Liên hiệp Quản trị nhân sự Châu Á – Thái Bình Dương từ năm 2014 tới nay. Bà Phương là một trong những sáng lập viên của OOC, người đã có đóng góp to lớn cho việc thiết kế hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp OOC digiiMS. Bà Phương tốt nghiệp Thạc sỹ Kinh tế Thương mại chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực và Quản lý hệ thống thông tin, Đại học New South Wales, Úc (2002) theo chương trình học bổng AusAids.