0963 63 60 66

ThS. Nguyễn Thị Phương Mai

Zalo
Giải mã chiến lược trở thành số 1 của Zalo
13 April, 2019
TS. Nguyễn Thanh Bình
TS. Nguyễn Thanh Bình
14 April, 2019
Show all
ThS. Nguyễn Thị Phương Mai

ThS. Nguyễn Thị Phương Mai

Bà Nguyễn Thị Phương Mai là Chuyên gia Tư vấn Quản lý của OCD, đồng thời là giảng viên bộ môn Kế toán tài chính của Đại học Ngoại thương.

  • Kinh nghiệm

Bà Nguyễn Thị Phương Mai có chuyên môn sâu và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn về Quản trị doanh nghiệp, Quản trị tài chính, Kế toán. Bà Mai có kinh nghiệm tại các vị trí quản lý như Trưởng phòng Quản lý rủi ro Công ty cổ phần chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Thăng Long, là hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA).

Bà Mai là thành viên nhóm tư vấn của OCD thực hiện các dự án tư vấn chiến lược và xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) và một số đơn vị thành viên, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1), Công ty TNHH Công nghệ Phẩm Ba Đình (BFC), Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Niềm tin Việt (VIETRUST), Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 (VPIC1).

  • Học vị

Bà Mai tốt nghiệp cử nhân Đại học Ngoại thương, thạc sỹ Kế toán tại Học viện Tài chính và hiện nay đang là Nghiên cứu sinh ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Ngoại thương.


Xem thêm: Đội ngũ chuyên gia Công ty Tư vấn Quản lý OCD

//]]>