0963 63 60 66

Công ty Tư vấn Quản lý OCD tư vấn hệ thống quản lý cho chủ nhãn trà sữa Tocotoco

Tầm quan trọng của quản lý sản xuất trong các doanh nghiệo
Tầm quan trọng quản lý trong các doanh nghiệp sản xuất
6 Tháng Năm, 2019
Các bước lựa chọn khóa đào tạo kỹ năng quản lý tốt nhất cho doanh nghiệp
Các bước lựa chọn khóa đào tạo kỹ năng quản lý tốt nhất cho doanh nghiệp
8 Tháng Năm, 2019

Tháng 5/2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP Thương mại Dịch vụ Taco Việt Nam (công ty sở hữu thương hiệu trà sữa Tocotoco) đã đi đến thống nhất và ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn. Mục tiêu tổng thể của dự án này là chuẩn hóa mô hình quản trị, nguyên tắc điều hành, cơ cấu tổ chức, rà soát quy trình tác nghiệp nội bộ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tư vấn OCD sẽ tổ chức các buổi đào tạo hướng dẫn chung về lộ trình, công cụ sử dụng cho từng hợp phần công việc, OCD đảm nhiệm công việc hướng dẫn Taco cách xây dựng và viết tài liệu Văn hóa doanh nghiệp. Ngoài ra, các chuyên gia tư vấn quản lý OCD sẽ hoàn thiện bộ tài liệu về giá trị cốt lõi và bộ hành vi, cũng như chuẩn bị tài liệu, hoàn thiện sổ tay văn hóa doanh nghiệp và lên kế hoạch truyền thông sau khi nhận được phản hồi, phản biện của Tổ đề án và các trưởng bộ phận Taco.

Tư vấn OCD áp dụng phương pháp tư vấn quá trình – cùng làm với doanh nghiệp trong suốt quá trình tư vấn để không chỉ giúp khách hàng xây dựng hệ thống quản lý mà còn tăng cường năng lực quản lý cho các thành viên của doanh nghiệp khách hàng thông qua quá trình cùng làm với chuyên gia tư vấn. Trong quá trình đào tạo, giảng viên OCD luôn áp dụng triệt để phương pháp đào tạo lấy người học làm trung tâm và hướng đến việc áp dụng kiến thức vào công việc thực tế tại doanh nghiệp.

Dự án rà soát và chuẩn hóa hệ thống chức năng, chức danh và xây dựng MTCN cho Taco đồng thời rà soát quy trình tác nghiệp nội bộ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp cho Công ty CP Thương mại Dịch vụ Taco Việt Nam phát triển vững mạnh hệ thống quản lý nội bộ công ty, chọn lọc, củng cố nguồn nhân lực, áp dụng thành công các công cụ và phương pháp để phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!