0963 63 60 66

ThS. Phạm Thị Bích Ngọc

doanh nghiệp có thể nhờ sự hỗ trợ từ các chuyên gia tư vấn chiến lược để tham khảo những đường lối đúng đắn phù hợp
Vai trò của chuyên gia tư vấn chiến lược trong quản lý doanh nghiệp
16 April, 2019
ThS. Lê Kim Ngọc
ThS. Lê Kim Ngọc
17 April, 2019
Show all
ThS. Phạm Thị Bích Ngọc

ThS. Phạm Thị Bích Ngọc

Bà Phạm Thị Bích Ngọc là  chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu và phân tích dữ liệu của OCD, chuyên sâu trong việc thực hiện các nghiên cứu định lượng.

  • Kinh nghiệm

Bà Ngọc có 9 năm kinh nghiệm nghiên cứu thị trường và nghiên cứu xã hội học tại các Công ty Cổ Phần Nghiên cứu và Tư vấn Đông Dương (IRC) và Công ty Tư vấn Kinh tế Mekongeconomics (MKE).

Bà Ngọc đã tham gia nhiều dự án nghiên cứu thị trường, trực tiếp các dự án Đánh giá sự hài lòng của khách hàng dùng điện cho tại hầu hết các tỉnh, thành phố cho Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Tổng Công ty Điện lực Hà nội trong năm 2018, cũng như dự án nghiên cứu thị trường cho Zhongsen, Vĩnh Quang. Trước đó, Bà Ngọc đã tham gia nhiều dự án nghiên cứu cho các khách hàng như PACT, Ban Quản lý Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng, Wold Bank, Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong, Action Aid Việt nam, Mekong Institute, IFAD, DFATD.

  • Học vị

Bà Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ Xã hội học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.


Xem thêm: Đội ngũ chuyên gia Công ty Tư vấn Quản lý OCD