0963 63 60 66

ThS. Phạm Thị Bích Ngọc

Ngô Quý Nhâm
ThS. Ngô Quý Nhâm
25 February, 2019
Vu Thi Thanh Hang
ThS. Vũ Thị Thanh Hằng
25 February, 2019

Bà Phạm Thị Bích Ngọc là Giám đốc Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường của Công ty Tư vấn Quản lý OCD. Bà Ngọc có 9 năm kinh nghiệm nghiên cứu thị trường và nghiên cứu xã hội học tại các Công ty Cổ Phần Nghiên cứu và Tư vấn Đông Dương (IRC) và Công ty Tư vấn Kinh tế Mekongeconomics (MKE).

Bà Ngọc đã tham gia nhiều dự án nghiên cứu thị trường, trực tiếp các dự án Đánh giá sự hài lòng của khách hàng dùng điện cho tại hầu hết các tỉnh, thành phố cho Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Tổng Công ty Điện lực Hà nội trong năm 2018, cũng như dự án nghiên cứu thị trường cho Zhongsen, Vĩnh Quang. Trước đó, Bà Ngọc đã tham gia nhiều dự án nghiên cứu cho các khách hàng như PACT, Ban Quản lý Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng, Wold Bank, Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong, Action Aid Việt nam, Mekong Institute, IFAD, DFATD.
Bà Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ Xã hội học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.