0963 63 60 66

7 September, 2017

Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc theo KPIs cần chú ý gì?

Như bạn đã biết, hệ thống KPI (Key Performance Indicator) hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu suất doanh nghiệp. Thông thường mỗi tiêu đề sẽ […]
2 September, 2017
Key Performance Indicator

KPI là gì? Các bước xây dựng được KPI hiệu quả.

KPIs là gì? KPI – Key Performance Indicators, là một hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả công việc là công cụ đo lường, đánh […]