0963 63 60 66

12 September, 2017

Hệ thống chỉ tiêu KPIs không chỉ đơn thuần là công cụ quản lý

Thay đổi hệ thống quản lý luôn là vấn đề nan giải với bất kỳ doanh nghiệp nào vì đòi hỏi sự nỗ lực của tất […]
9 September, 2017
KPI system

Tầm quan trọng của hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả công việc KPI tới doanh nghiệp

Trong một tổ chức, áp lực công việc liên tục được gia tăng để đảm bảo tổ chức ấy có thể đạt được những mục tiêu […]
2 September, 2017
Key Performance Indicator

KPI là gì? Các bước xây dựng được KPI hiệu quả.

KPIs là gì? KPI – Key Performance Indicators, là một hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả công việc là công cụ đo lường, đánh […]